Repertoár

Pohodička na domečku

Tato hra vznikla z projektu divadla fórum hraného na chráněném bydlení Domov. Hra zachycuje různé varianty řešení situace, kdy na chráněném bydlení vzplane požár. Tyto varianty do hry vnášeli sami herci, když v neznámé situaci na jevišti improvizovali. Hra byla dříve ve své podstatě nacvičená zkouška, divadlo na divadle. Do hry vstupuje režisér, který komentuje řešení situace herci na jevišti, přitom komunikuje s diváky a vtahuje je do dění hry. Hra byla a je svojí formou v repertoáru Divadla MY ojedinělá a pro herce velice náročná. Byla v minulosti uvedena na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouci, kde se diváci do představení velice aktivně zapojili.

V roce 2015 se k této hře Divadlo My vrátilo s cílem využít její potenciál pro nový projekt nabízející osvětu uživatelům sociálních služeb v oblasti řešení rizikových situací. Jde o nový inovativní způsob naplňování povinnosti poskytovatelů sociálních služeb prokazatelně seznámit osoby, kterým poskytuje sociální službu, s postupem řešení nouzových a havarijních situací. 

Divadlo My v této souvislosti nabízí interaktivní osvětu pomocí zmíněného divadla fórum, ve kterém jsou diváci (uživatelé sociálních služeb) přímo a aktivně zapojováni do hledání správného řešení jejich krizové situace, kterou hrají herci našeho divadla. Tento způsob je prokazatelně účinnější než jiné běžně používané formy, jakými jsou například přednášky či obrázková schémata a oběma zainteresovaným stranám (uživateli i poskytovateli) přináší nový, živý prostor pro efektivní naplnění této povinnosti. Prostřednictvím divadla fórum jsou totiž jednotlivá (i chybná) řešení pro lepší pochopení přehrávána a je společně hledáno řešení přijatelné.

Dobro-družství

V roce 2014 přišlo Divadlo My s novým  přestavením „Dobro-družství“. Příběh, který přináší, vypráví o vnitřních silách v člověku, z nichž jedny se ho snaží vést stále vpřed  a ty druhé ho naopak pořád brzdí. První jsou plné života, vrhající ho stále dál, někdy až bez hlavě, bez ohledu na důsledky. Druhé jsou naopak opatrné, přemýšlivé,  často však jeho život znehybňují zbytečnými obavami a strachy. V různých situacích  mohou tyto síly člověku přinést někdy  štěstí a jindy naopak neštěstí. Vybrat si v konkrétní situaci v sobě tu správnou sílu bývá často veliké Dobro-družství. Zvláště když se jedná o příběh horolezce.

Putování - aneb voda hučí, vítr fučí, země mlčí, oheň praská - klíč je láska.

Tato hra je velmi lyrická, její hlavní myšlenkou je souboj člověka s přírodou. Ve hře hraje živá hudba – bubny, tibetské mísy, flétny, digeridoo, aj. Hra trvá asi 30 minut.

V srpnu roku 2012 proběhlo dvoudenní soustředění, na kterém vznikl hrubý nákres hry. Já a Jiří jsme přinesli téma a hlavní zápletku, herci si rozdělili role. Vytvořili jsme kostýmy a scénu a také jsme nastínili hlavní myšlenku hry. Rozhodli jsme se, že ve hře chceme používat hudební nástroje a mít živou hudbu, do které se budou zapojovat i klienti. V říjnu jsme začali pracovat na scénách a začali jsme rozpracovávat scénář. Hra vznikala zejména z polořízených improvizací, přičemž se ke všemu herci vyjadřovali a přicházeli s nápady. Nejprve jsme na jedné zkoušce tvořili jednu scénu, pak jsme stihli i dvě. V listopadu proběhlo druhé soustředění, na kterém se celá hra dala dohromady jako celek, pak už jsme vždy na zkoušce hrály celou hru od začátku do konce. Na hře jsme kromě dvou soustředění pracovali celkem na 8 zkouškách po 90 minutách. Práce probíhala velmi intenzivně, vedoucí tým se scházel i mimo oficiální zkoušky a propracovával scénář, skládal hudbu a připravoval polořízené improvizace.

Premiéru měla hra 8. Prosince 2012 na Mikulášských múzách pořádaných SPOLU Olomouc. První premiéru měla hra 12. Prosince 2012 na Předvánočním setkání v domě armády pořádaném Klíčem – centrem sociálních služeb p. o.

 

Wo(men)'s world aneb Mají se rádi?

Hra se zrodila z diskusí nad ženstvím a mužstvím. Co pro naše herce znamená být mužem/ženou? Jací jsou muži? A jaké ženy? Jak má fungovat jejich vztah?

O hře:

Divákovi se nejprve představuje něžnější z pohlaví. Oblé boky. Husté vlasy. Růž na rtech. Smysl pro mateřství. 
Poté na scénu přichází muži. Síla svalnatých paží. Bojovnost. Odvaha. A vůně doutníku. 
Pánové vyráží na pivíčko a mariáš. Dámy na lov. A tak se v místním hostinci za zvuku tanga rodí láska. 
 

Je to ta pravá? Přestojí nesnáze? Nechte se překvapit.

Ostrov. (fotogalerie zde)

Každý o něčem sní, po něčem touží. A jeho přáním je, aby se jeho sny staly skutečností. I naši klienti – herci mají své sny. Cesta k naplnění jejich snů je však ztížena jejich handicapem – velkým ALE. A právě o snech a ALE – realitě je tato předposlední hra. Osobní příběhy, odhalení niterných tužeb a uvědomění si překážek – reality - která je nepřítelem všech snů. O tom je tato hra. Klienti – herci si užívají divadelní prostor, který mají v této hře každý jednotlivě jen a jen pro sebe a pro svůj sen. Každý sen má své hudební zabarvení - svou jedinečnou atmosféru díky našim jedinečným hercům. Hra trvá přibližně 16 minut. Premiera v prosinci 2008 na Vánočním setkání v Armádním domě. Pak také v Jazz Tibet clubu.

 

 

Realita snů. (fotogalerie zde)

Příběh o přátelství, lásce a poznání neznámého a přijetí odlišnosti. Skupina přátel jede na výlet na Ostrov na letní dovolenou. Na Ostrově poznávají nové věci a zažívají velké dobrodružství při setkání s podivnými obyvateli Ostrova. A jak to všechno dopadne…? Víc již samotné představení. Hra vznikala na základě volných improvizací a imaginací. Byly použity i prvky arteterapie. Příprava hry trvala přibližně rok. Celá je podkreslená hudbou, která je důležitým prvkem v této hře, ale i v těch ostatních. Trvá přibližně 18 minut. Premiéra 2007 a další prezentace v Senátu ČR, v Obecního domu v Praze pro hosty konference „Systém kvality v sociálních službách“ a v RCO v Olomouci v rámci Týdne pro inkluzi.

 

Requiem pro plast. (fotogalerie zde)

Obrázek „světa“ kolem nás, jak ho vidí klienti – herci. Vznikal měsíc v rámci zasvěcování klientů – herců do tajů recyklace a ekologického myšlení. Na základě diskuzí, improvizací s netradičními plastovými nástrojiJ a hromadou odpadků vznikla hra, která vede k zamyšlení. Opět je podkreslena hudbou, při které jde mráz po zádech a je důležitou součástí představení. Hra trvá necelých 10 minut. Premiéra v roce 2008 na Zahradní slavnosti v Olomouci.

Život. (fotogalerie zde)
Nejnovější hra o životě a o tom, co asi po tom opět očima herců. O radosti o smutku v symbolech. Opět podkresleno poutavou hudbou, která Vás vtáhne do jiného světa. Tanečně pohybové představení, ve kterém poprvé zpívá klientka – herečka Míša svým krásným hlasem. Toto představení mělo premiéru v prosinci 2009 v rámci vánočního setkání Klíče v Domě armády. Hra trvá necelých 16 minut. Další prezentace byla v rámci Týdne duševního zdraví 2009 v Kratochvíli.


Kontakt

Divadlo MY