Úhly pohledů

 

Pohled na to

KDO JSME

PROČ JSME

KAM SMĚŘUJEME

PRO KOHO JSME

… z úhlů pohledu členů týmu

Jirka

Kdo jsme? 
MY je divadlo, s velkým srdcem herců, jehož tlukot mi (nám) připomíná, že život se nemá jen žít, ale prožívat, radovat se z něj, vážit si ho, děkovat za něj a oslavovat ho. A to i kdyby někdo říkal, že .... jsem... jsme ... blázni...

Proč jsme (Proč to děláme)? 
Protože mne (nás) to úžasně baví a ještě úžasněji obohacuje.
A navíc, divadlo je svým způsobem hra. A hrát si - to je radost, volnost, koření života!

Kam chceme směřovat? 
K sobě, k sobě navzájem, k lidem. A ukazovat a připomínat si (a jim) co může být v životě důležité a na co bychom neměli zapomínat.
Přičemž nemusí jít vůbec o nové velké myšlenky, ale třeba jen o to, probudit ve druhém úsměv, lehkost, volnost ... nebo mu nabídnout ...třeba jen na chvíli ....trochu jiné hranice a mantinely ... A dělat To co nejlíp!

Pro koho jsme? 
Pro radost. Pro krásu. Pro pocit naplnění. Pro lásku - k divadlu, k lidem, k sobě, ke světu.
Pro všechny kdo o nás budou mít zájem.
MY jsme pro připraveni pro všechny.

 

Markéta Sauerová

KDO JSME?

Divadlo MY je podle mě již vyzrálý divadelní soubor, který má svému publiku co říct a nemusí se za nic stydět. Soubor zde není jen pro zkušené a talentované herce, ale dává prostor i novým členům a členům, pro které jen být součástí souboru je řekněme terapeutické. Divadlo MY přináší hercům možnost seberozvoje jak po herecké, tak po lidské stránce, být součástí celku který má společný cíl – být sebevědomou alternativou v divadelním světě.

PROČ JSME?

MY jsme tu proto, že máme světu co nabídnou, máme jiný úhle pohledu na svět, máme jiná témata našich her, přinášíme místy i kontroverzi, nejistotu, opovržení nebo lítost. Přesto ale věříme, že tím co děláme, boříme stereotypy a předsudky ve společnosti a vytváříme novou divadelní formu, nový přístup, nové kvality.

KAM SMĚŘUJEME?

Jednoznačně směřujeme ke stále kvalitnějším hrám jak po herecké stránce, tak zejména k souhře všech divadelních složek, tak aby žádná výrazně nepřevyšovala ostatní. Směřujeme k seberozvoji, k ukotvení naší práce jako nedílné součásti divadelního světa, ke změně pohledu na nás v očích širší veřejnosti.

PRO KOHO JSME?

MY jsme tu hlavně pro diváky, to oni našemu snažení dodávají ten správný impuls. Pro ně se snažíme vytvářet takové hry, které mají co říct a dokážou zprostředkovat zcela odlišný svět uměleckými prostředky. Ačkoliv hrajeme, protože nás to naplňuje a rádi takto trávíme volný čas, máme ale i ambici, aby se nám diváci na představení vraceli, protože se jim naše hry líbí.  

 

 

Zuzka

Kdo jsme?

Jsme těmi, kterými zrovna chceme být. Jsme amatérskou skupinou herců, známých a přátel, které spojuje láska k divadlu.

Proč jsme?

Pro radost sobě i druhým. Protože nás to baví a chceme se o kousek zábavy podělit i s dalšími lidmi.

Kam směřujeme?

K jinému pohledu na svět, na nás a na divadlo. Nevíme, kam dojdeme, ale hlavně že směřujeme společně.

Pro koho jsme?

 Pro vás i pro nás. Pro kohokoliv, kdo má otevřené oči, uši, hlavu a srdce. 

 

Gabča

Kdo jsme?
Jsme skupina lidí, složená z deseti herců - klientů Centra sociálních služeb - Klíč Olomouc a z pěti i vedoucích, z nichž každý má svoji úlohu. Snad přes osm let jsme působili jako dramatický kroužek a od 13. 5. 2009 máme svůj oficiální název - Divadlo MY.

Pro koho jsme?
Publikum si nevybíráme, kdo přijde, ten přijde a my jsme jen rádi. Prostě jsme jak pro děti, tak dospělé i pro starší lidi. Již několikrát jsme také vystupovali na různých konferencích, dokonce i v senátu. Před žádným publikem nám nedělá problémy hrát, všichni jsme jen lidi, takže divák jako divák.

Kam směřujeme?
Našim cílem je vstoupit do povědomí širší veřejnosti a nabídnout divákům profesionální vystoupení našich herců, což je nelehký úkol a dobře víme, že je to běh na dlouhou trať.

Proč jsme?
 Divadlo MY nás baví, pravidelně se scházíme na zkouškách, trénujeme různé techniky a nacvičujeme představení, tím klientům nabízíme aktivitu a zároveň rozvíjíme jejich schopností jak po fyzické tak i psychické stránce. 
 Chceme také ukázat, že divadlo mohou hrát všichni, hlavně to musí bavit, jinak by to nešlo.

 

Ingrid alias Inka

Kdo jsme?

My jsme MY. Lidé, kteří mají co říct a rozhodli se říkat to skrze divadlo. Zvolili jsme si divadlo jako most k Vám, ale i k sobě navzájem. Hrajeme si s možným i nemožným, překračujeme hranice – bariéry, které nám občas někdo staví. Každý máme nějaký handicap, ale v našem divadle je přidanou hodnotou, která nás činí jedinečnými, svými…prostě MY.

Proč jsme?

Pro radost. Hledáme poznání skrze divadelní svět, díváme se na sebe, do sebe, okolo sebe a taky na Vás. A to co MY VIDÍME, CHCEME PŘEDAT I VÁM NAŠÍ CESTOU ….PO NAŠEM MOSTĚ DIVADLA MY.

Kam směřujeme?

Směřujeme k Vám, otvíráme zavřené dveře, otvíráme témata, která nás zajímají a možná i Vás. Chceme zjistit, co všechno můžeme MY společně dokázat, zažít, prožít, být v divadle.

Pro koho jsme?

Pro všechny bez rozdílu rasy, náboženství, barvy kůže, orientace.

MY jsme tu pro Vás, ale i pro nás.

Pojďte s námi růst!