17.04.2015 16:26

Projekt vzdělávacího programu...

PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA OSVĚTU V OBLASTI ŘEŠENÍ NOUZOVÝCH
A HAVARIJNÍCH SITUACÍ PRO UŽIVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Divadlo My přichází v roce 2015 s projektem, který nabízí osvětu uživatelům sociálních služeb v oblasti řešení rizikových situací. Jde o nový inovativní způsob naplňování povinnosti poskytovatelů sociálních služeb prokazatelně seznámit osoby, kterým poskytuje sociální službu, s postupem řešení nouzových a havarijních situací. Z této povinnosti vyplývá vytváření takových podmínek, aby tyto osoby byly schopny stanovené postupy použít. 

Divadlo My v této souvislosti nabízí interaktivní osvětu pomocí tzv. divadla fórum, ve kterém jsou diváci (uživatelé sociálních služeb) přímo a aktivně zapojováni do hledání správného řešení krizové situace, kterou hrají herci našeho divadla. Tento způsob je prokazatelně účinnější než jiné běžně používané formy, jakými jsou například přednášky či obrázková schémata a oběma zainteresovaným stranám (uživateli i poskytovateli) přináší nový, živý prostor pro efektivní naplnění této povinnosti. Prostřednictvím divadla fórum jsou totiž jednotlivá (i chybná) řešení pro lepší pochopení přehrávána a je společně hledáno řešení přijatelné.

Poznámka:

Divadlo fórum, které vychází z teorie Divadla utlačovaných, poprvé popsal a zformuloval Augusto Boal a můžete se o něm více dozvědět v následující reportáži ČT: https//www.youtube.com/watch?v=W-c-IZv3mdg

—————

Zpět


Kontakt

Divadlo MY