17.04.2015 16:50

Přečtěte si ohlas na nový, zajímavý projekt Divadla My!

Vážený pane řediteli Petře Matuško,

chtěla bych Vám tímto poděkovat za vystoupení vašich klientů, herců Divadla My a jejich asistentů (Markéty Gregorové, Jiřího Ondrušáka a Zuzany Grabovské) na setkání sekce pedagogů a aktivizačních pracovníků DOZP Olomouckého kraje ve Skaličce 12. 3. 2015.

Společně s našimi klientkami z DVM Skalička jsme měli možnost shlédnout představení „Pohodička na domečku“, ve kterém herci velmi věrohodně a přirozeně sehráli situaci vzniku požáru v bytě. Uvědomili jsme si, že taková situace může nastat velmi rychle a je potřeba ji také rychle řešit. Díky nasazení a přesvědčivosti herců byly naše klientky vtaženy do děje. Spontánně nabízely svá řešení a nebylo nutné je k tomu příliš vybízet. Každá reagovala po svém, a když jedna nevěděla, tak druhá se přidala se svým nápadem. Výsledkem bylo, že naše klientky – divačky získaly osobní zkušenost s touto krizovou situací. Ještě po odchodu ze sálu zážitek rozebíraly. Správný postup řešení nejen viděly, ale samy k němu i dospěly a věřím, že si ho budou dlouho pamatovat, neboť zážitek to byl pro ně silný.

Pro mě a mé kolegy, kteří pracujeme s lidmi s mentálním postižením, bylo představení výbornou inspirací k naší práci a také jednou z forem seznamování klientů s nouzovými a havarijními situacemi v duchu standardu č. 14.

I díky inzerovanému vystoupení byla účast kolegů na setkání sekce poměrně vysoká. Očekávání nás všech byla naplněna, jak vyplynulo z následující diskuse. Kolegové byli velmi spokojeni, aktivně diskutovali, domlouvali si možnosti vystoupení u nich v zařízení a také diskutovali o dalších rizikových situacích, které by bylo dobré takto zpracovat.

Pane řediteli, moc se mi líbí nápad vašich kolegů prostřednictvím představení naučit osoby s mentálním postižením správně reagovat v krizových situacích, je to názorné, smysluplné a praktické využití divadla do každodenního života za přítomnosti kulturního a estetického zážitku.

Ještě jsem nezmínila p. Ivanu Tihelkovou, které patří poděkování za její velký podíl na realizaci této akce.

Přeji Vám hodně zdraví a osobní spokojenosti.

 

 

ve Skaličce 26. 3. 2015              Za všechny zúčastněné

Mgr. Alena Benešová, vedoucí sekce 

—————

Zpět


Kontakt

Divadlo MY