13.08.2016 08:42

VI. MEZINÁRODNÍ TEATROTERAPEUTICKÁ KONFERENCE

Tak jako každý rok, dovolujeme si vás pozvat na další, již VI. mezinárodní teatroterapeutickou konferenci, která se bude konat 10. listopadu 2016 v prostorách UP Olomouc a v Divadle hudby Olomouc. Návrh programu je následovný:

1.    Prezence účastníků (8.30-9.00)

2.    Příspěvky čtyř vystupujících (9.30 – 11.00)

a)     Balder Theater -  Maurice de Jong, HOLANDSKO

b)     Patrik Krebs, Divadlo bez domova  (SR - Bratislava),

c)     Zoja Mikotová, docentka PhDr. Veronika Broulíková, MgA. Kateřina Jebavá PhD, využití Tandemového divadla  (Brno),

d)     Štěpán Smolík, Divadlo UJETO (Praha)

Příspěvky 4x odborníků z oblasti divadelní činnosti s herci s handicapem týkající se tématu konference. Podrobnější informace k otázkám – tématům konference viz níže.

3.    Přestávka (11.00-11.30)

4.    Panelové diskuze ve skupinách moderovaných vystupujícími odborníky (11.30-12.30)

5.    Přestávka na oběd   (12.30-13.30)

                6.    Workshopy (13.30-15.00)

Workshopy (5x) reagující na témata příspěvků a výstupy z diskuzí.

                       I.       Balder Theater -  Maurice de Jong, HOLANDSKO

                      II.       Patrik Krebs, Divadlo bez domova  (SR - Bratislava) v Divadle hudby,

                    III.       Zoja Mikotová, docentka PhDr. Veronika Broulíková, MgA. Kateřina Jebavá PhD, využití Tandemového divadla  (Brno),

                    IV.       Štěpán Smolík, Divadlo UJETO (Praha)

                     V.       Eva Ogurčáková, Divadlo z Pasáže (SR - Banská Bystrica)

7.    Divadelní vystoupení Divadla bez domova s představením Bábka a poté prezentace výstupů z dopoledních diskuzí - zpětnovazebná diskuze 

      Místo: Divadlo hudby Olomouc (15.30 - 17.00)

Otázky, témata pro panelovou diskuzi:

1)    Děláme terapii nebo umění, nebo oboje?

2)    Profil teatroterapeuta a cesta k němu? Profil terapie nebo umění nebo oboje?

3)    Podtrženo, sečteno: Kdo a co vlastně dělá …besídku, divadlo, terapii?

 

Další bližší, upřesňující informace a případné změny v programu sledujte prosím na našem webu. Těšíme se na společné setkání s vámi!

 

Za Divadlo My Jiří Ondrušák

V Olomouci 11. 8. 2016

—————

Zpět


Kontakt

Divadlo MY