Divadelní tým

Divadelní tým tvoří kromě herců z řad klientů ještě asistenti. V současné době to jsou:

Jiří Ondrušák: zaměřuje se na práci s hudbou, vede lekce, spolupracuje při vytváření scénářů, scénografii a režírování

Eva Vláčilová: podílí se na vedení a průběhu lekcí, spolupracuje na tvorbě scénářů, vystupuje a podporuje herce při tvorbě

Lenka Strnadová: podílí se na vedení a průběhu lekcí, spolupracuje na tvorbě scénářů, vystupuje a podporuje herce při tvorbě

Ingrid Hanzlíková: dlouholetá režisérka a zakladatelka Divadla MY,  bývalá pracovnice Klíče, spolupracuje  dál významně na aktivitách divadla, zejména na realizaci mezinárodních teatroterapeutických konferencí pořádaných Klíčem v Olomouci a podílí se občas i  na přímé práci s herci a tvorbě představení 

Markéta Gregorová: dlouholetá vedoucí  Divadla MY,  bývalá pracovnice Klíče, spolupracuje s divadlem občas dle potřeb a  možností na dálku

Zuzana Grabovskápodílela se na vedení a průběhu lekcí, nyní spolupracuje s divadlem dle vzájemné dohody a možností

Lenka Sreiberová: podílela se na vedení a průběhu lekcí a spolupracovala na tvorbě scénáře hry Putování, přičemž na realizaci této hry se doposud příležitostně  podílí

Vendula Strašáková: podílela se na vedení a průběhu lekcí a spolupracovala na tvorbě scénáře hry Putování, přičemž na realizaci této hry se doposud příležitostně  podílí