Dramatický kroužek v Klíči existuje od roku 2001, přičemž v roce 2009 se změnil na divadelní spolek Divadlo MY. Hlavní náplní pravidelných setkání, která probíhají v úterý v prostorách DS Domino, je tvorba divadelního představení, prostřednictvím improvizací, pohybových a mluvních cvičení, dramatických her a metod – divadlo forum, vývojové proměny, improvizace v roli, skupinová improvizace, aj.

V úvodu každého setkání se s členy souboru provádí cvičení na emocionální paměť, posilování nonverbálních projevů klientů – herců. V těchto počátečních fázích teatroterapeutického procesu se vedoucí kroužku zaměřuje na terapeutické cíle a je spíše liberálním terapeutem. Avšak s blížícím se termínem premiéry se vedení terapeutky mění. Vedení se stává direktivnější a terapeutka se zaměřuje především na  estetické – umělecké cíle. Představení jsou velmi pečlivě propracovávána a v neustálých opakováních se snaží v aktérech gesta, mimiku i pohyby fixovat více a více do hloubky  a zlepšit celkový estetický dojem. Za jeden rok se většinou podaří vytvořit jedno asi deseti až patnácti minutové představení.

Kromě každoročních představení pro rodiče a přátele Klíče příležitostně vystupujeme na festivalech (Festival Integrace Slunce, festival Vedle Jedle, Divadelní flora, Duše v pohybu…) a také vystupujeme na pozvání různých subjektů (Klub seniorů ze Sv. Kopečku u Olomouce, Domov pro seniory František, Naděje o.p.s. v Otrokovicích, Střední pedagogická škola Kroměříž, …) Důležitou součástí naší činnosti je i organizace divadelních akcí a vytváření prostoru pro jiná divadla podobného typu. V roce 2014 jsme pořádali v pořadí již IV. Mezinárodní teatroterapeutickou konferenci a v roce 2013 první ročník festivalu Divadelní puzzle.

Soubor připravil  představení v tomto pořadí:  Samson, Smolíček, Adam a Eva a Na počátku, Ostrov, Requiem pro plast, Realita snů, Pohodička na domečku, (Wo)men´s world – aneb Mají se rádi?!?, Putování aneb voda hučí, vítr fučí, země mlčí, oheň praská – klíč je láska, Dobro-družství.  


Vítejte na našem webu

 

Dramatický kroužek, dnes již nazývaný Divadlo MY, sídlí v Klíči – centru sociálních služeb Klíč Olomouc.

Seskupení funguje od roku 2001, přičemž počet členů se v posledních letech pohybuje kolem deseti klientů - herců.  Divadelní tým lidí, který v současné době vede kroužek, se věnuje teatroterapii, ale i prohlubování estetického dojmu z divadelních představení. Používá techniky volných  improvizací, vstupování klientů – herců do rolí, práci s představami, fiktivní rozhovory, imaginace, práci s osobními příběhy klientů – herců, ze kterých vznikla např. hra Realita snů.

 

The drama group, lately renamed to MY Theatre, resides in th Klíč – social services centre in Olomouc.

The group has been aktive from 2001, with the number of members is about 10 now. The theatre team who currently lead the group work in the field of dramaterapy but also strive to deepen the aesthetic impact of the performances. They employ free improvisation techniques, have the client – actors enter roles, work with imagination, imaginary dialogues, work with personal stories of client – actors, which result in pieces such as the play, The reality of dreams.


Kontakt

Divadlo MY


Naši sponzoři


Ohlasy

17.04.2015 16:50

Přečtěte si ohlas na nový, zajímavý projekt Divadla My!

Vážený pane...

Celý článek

—————